Page content

De verschillende mogelijkheden met de Helende Reis

Binnen de Helende Reis is er de mogelijkheid om gericht aan de slag te gaan met een specifiek onderwerp, thema of probleem. Afhankelijk van wat nodig is, onderscheiden we:

De emotionele reis

Met de emotionele reis gaan we door allerlei emotionele lagen heen, één voor één. Uiteindelijk komen we bij de diepste kern, de ware bron (het Hoger Zelf). Centraal staat het uiten van negatieve emoties en het vergeven van de mensen door wie deze negatieve emoties in de cellen zijn opgeslagen. We raken bevrijd van deze emotionele blokkades, waardoor ook de daaruit voortvloeiende fysieke en mentale symptomen (klachten, stoornissen en problemen) meestal vrij snel vanzelf genezen.

De fysieke reis

In de fysieke reis vormen lichamelijke klachten het uitgangspunt. We starten vanaf de plekken waar fysieke problemen worden ervaren en gaan onderzoeken welke specifieke emoties hiermee samenhangen. Vervolgens kijken we welke herinneringen er aan deze emoties ten grondslag liggen. Deze worden getransformeerd of omgevormd, zodat de negatieve, ziekmakende lading die hieraan gekoppeld is, verdwijnt of positief verandert. Ook in deze reis staat het uiten en vergeven van (negatieve, belemmerende) emoties centraal.

De designer reis

De designer reis is een reis die, op een creatieve, geïnspireerde wijze, verschillende soorten reizen met elkaar combineert. Voor wie onduidelijke, verschillende, paradoxale of tegenstrijdige klachten of problemen heeft, is dit een hele goede ingang. Op deze manier komen we vanzelf, als het ware spelenderwijs, terecht bij de dingen die momenteel het belangrijkste zijn om als eerste te worden opgelost. Ook bij deze reis vormt het duurzaam oplossen van (diepliggende) emotionele blokkades, door het uitspreken en uiten van de ‘ruwe emotie’ en het vergeven van de betrokkenen, een essentieel onderdeel.

De reis naar je levensdoel

Zijn er vragen als: “Waarom ben ik hier op aarde?”, of “Wat doe ik hier?”, dan is wellicht de levensdoel reis heel geschikt om meer Inzicht te krijgen. De antwoorden liggen ergens in de cellen van het lichaam, dat is in het bewustzijn, opgeslagen. Met deze reis gaan we daarmee aan de slag. We raken verlost van belemmerende en beperkende overtuigingen over onszelf en anderen. De levensdoel reis is een diepgaande, moeiteloze manier om onze ware roeping te ontdekken en te realiseren.

De kinderreis

Kinderen zijn nu eenmaal geen volwassenen. Ze zijn meer vlinderachtig in hun voelen, denken en doen. De therapeut reist hier, als het ware als een meevliegende vlinder, mee met het kind. Wat er komt wordt op speelse wijze begeleid en behandelt, met als uitgangspunt de behoefte en draagkracht van het kind. De kinderreis is als het kind zelf: speels, creatief en verrassend. De therapeut blijft in deze reis zowel flexibel en licht, als doelgericht en inzichtelijk. Kinderreizen gaan doorgaans sneller en gemakkelijker dan reizen met volwassenen. Bij volwassenen moet er meestal dieper “gegraven” worden om blokkades blijvend op te ruimen.