Page content

De gediplomeerde Journey Therapeut (de Helende Reis Therapeut)

De Nederlandse Vereniging van Journey Therapeuten (NVJT) is de vereniging in Nederland, waar alleen door Brandon Bays opgeleide therapeuten zich kunnen aansluiten. In Amerika noemt men de Helende Reis: “The Journey”. Vandaar dat therapeuten die de Helende Reis begeleiden, ook wel Journey Therapeuten worden genoemd.

Gediplomeerde Journey Therapeuten voldoen aan strenge eisen:

Zij kunnen pas gekwalificeerd worden na het volgen van een zeer intensief opleidingsprogramma. Daarnaast moeten zij tenminste 40 casestudies gedaan hebben, die vanuit de opleiding streng worden beoordeeld op juiste uitvoering, relevantie, therapeutische zelfreflectie en resultaat. Verder moet een Journey Therapeut jaarlijks een verplichte toetsing doen en een nascholingsprogramma doorlopen.
Journey Therapeuten hebben zelf vele Helende Reizen ondergaan. Hierdoor weten ze, uit eigen ondervinding, hoe het voelt om contact te maken met de diepere bewustzijnslagen in henzelf. Hun ervaring en inzicht is een voorwaarde om cliënten optimaal te kunnen begeleiden bij hun Helende Reizen (in mijn praktijk is nazorg, indien nodig, een verbindende schakel tussen opeenvolgende sessies).
Zij beschikken over gedegen therapeutische vaardigheden. Vanuit hun eigen levensbron kunnen zij onbevangen en onbevooroordeeld omgaan met en reageren op de onderwerpen van de cliënt.
De privacy van de cliënt wordt te allen tijde, zowel voor, na, als tijdens een sessie, gewaarborgd. Het spreekt vanzelf dat grenzen, aangegeven door de cliënt, in ieder opzicht worden gerespecteerd.