Overwin Depressie, Angst En Burn Out 

                                                                        Leer hoe je ZORGELOOS kunt leven!

Wat is angst?

Iedereen is wel eens bang en dat is ook nodig. Angst houdt je waakzaam, bijvoorbeeld tijdens een gevaarlijke inhaalmanoeuvre bij zwaar weer. Het is een gezonde emotie, die deel uitmaakt van een natuurlijk verdedigingsmechanisme, dat ons wil beschermen tegen levensgevaar.

Omdat ons organisme wil overleven, zijn onze ‘angstantennes’ voortdurend gefocust op gevaar. Ook als dit geen echt gevaar is, maar enkel een irreële dreiging, zoals een vergadering, eten in een onbekend restaurant of een ontmoeting met vreemde mensen.

Wanneer we gestrest zijn, kan ons angstsysteem al worden getriggerd door harde geluiden, onverwachte bewegingen of nieuwe en onbekende situaties. We worden dan al angstig zonder duidelijke reden. Daarom is het van wezenlijk belang dat we onze angsten overwinnen doordat we ons leren ontspannen. Ik kan je daarbij helpen!

Zowel door mijn energetische behandelingen als door het ondergaan van de Helende Reis wordt je minder angstig en krijg je meer kalmte en zelfvertrouwen.

Vele soorten angst...

Er bestaan vele vormen van angst, zoals spreekangst, stotteren, bloosangst, rijangst, vliegangst, examenvrees, podiumvrees, pleinvrees of sociale angst. Ook de bekende ‘angst voor de angst’ komt veel voor.

Toch heeft angst ook constructieve aspecten. Want behalve de valkuilen, zoals verkramping, verstarring, vluchtgedrag, perfectionisme of paniek, kent angst ook kernkwaliteiten, zoals waakzaamheid, alertheid, nauwkeurigheid, oplettendheid of bedachtzaamheid.

Met behulp van mijn therapieën ontwikkel je de kernkwaliteiten van angst, en kun je de valkuilen van angst langdurig of zelfs blijvend kwijtraken. Om te kunnen bepalen of ik je van je angst(en) af kan helpen, is het raadzaam om eerst een gratis groeigesprek aan te vragen.

Waar komt angst vandaan?

Er is een tijd geweest, zo’n 500 miljoen jaar geleden, dat wij mensen alleen reageerden op levensbedreigende prikkels vanuit de omgeving. Subtiele emoties hadden we nog niet, laat staan een denkvermogen. We werden geregeerd door ons ‘reptielenbrein’, dat bij gevaar maar 3 reacties kent: vechten, vluchten of bevriezen (fight, flight of fright).

Ons reptielenbrein zetelt in de hersenstam. Dit is het meest primitieve deel van onze hersenen. Het is gericht op overleven, eten en voortplanten. Ook bij ‘beschaafde’ mensen zoals jij en ik neemt de hersenstam het in een gevaarlijke of stressvolle situatie (en dat kan zelfs de file of een lange wachtrij bij de kassa zijn) automatisch over. We worden dan angstig (flight), apathisch (fright) of agressief (fight).

Angst heeft een waarschuwingsfunctie. Wanneer je leven in gevaar komt, maakt angst je waakzaam en alert. Je krijgt een stoot adrenaline in je lijf en staat op scherp. Hoewel we tegenwoordig niet meer hoeven te vechten tegen tijgers, leeuwen en beren, wordt deze waarschuwingsfunctie nog altijd geactiveerd door alledaagse stress, zoals een computercrash, een vastgelopen programma of een lastig gesprek. Het is met andere woorden zaak om je beter te leren ontspannen. Ik kan je daarvoor diverse technieken en handvatten aanreiken, die hun effectiviteit overtuigend hebben bewezen. Hierdoor blijf je kalm en ga je van overleven naar leven!

Hoe kun je angst overwinnen?

Het is mogelijk om door bijvoorbeeld EMDR, meditatie en yoga (een deel van) je angsten kwijt te raken. Vergeet daarbij nooit dat je een emotie het beste gewoon kunt toelaten in je bewustzijn. Zonder er iets mee te willen of moeten doen.

Vechten tegen angst, weglopen voor angst (voor zover dat al kan!) of onderdrukken van angst heeft sowieso geen zin. Dat verergert je angst alleen maar, en daardoor wordt je juist banger en banger.

Naast het lezen en toepassen van mijn e-books en daarnaast eventueel de bovengenoemde therapieën en disciplines, kun je zelf bijvoorbeeld aan de slag gaan met zelfhypnose, mindfulness of positief denken. Dit zijn hulpmiddelen om je stress los te laten. Maar wanneer dat niet, tijdelijk of onvoldoende helpt, is het slim om contact met me op te nemen.

Tijdens de eerste sessie of tijdens het GRATIS GROEIGESPREK gaan we dan samen op zoek naar mogelijkheden voor verbetering. En als ik je niet kan helpen, hoor je dat meteen.

Bel gerust vrijblijvend voor meer informatie: 0522-261 285.