Overwin Angst, Depressie En Burn Out

                                                                     Leer hoe je ZORGELOOS kunt leven!

Depressiviteit en somberheid

We spreken van depressiviteit of ziekelijke somberheid wanneer deze langdurig aanhoudt. Iedereen lijdt wel eens aan somberheid. Bij depressiviteit echter, duurt de somberheid maanden of jaren. Daarom is een tijdige behandeling van depressiviteit, en de bijbehorende somberheid, sterk aan te raden. Een Helende Reis kan de chronische, diepliggende somberheid die depressiviteit kenmerkt, op den duur in veel gevallen volledig genezen.

In mijn praktijk heb ik eens een vrouw behandeld die leed aan een chronische, jarenlang bestaande depressiviteit.

Haar depressieve gevoelens werden de laatste jaren steeds erger. Ze overwoog zelfs een einde te maken aan haar leven! Tijdens de eerste sessie kwamen we aan bij de boosheid, die onder haar depressiviteit verborgen lag. Meteen na de Helende Reis voelde ze zich fantastisch… Twee weken later belde ze me op. “Het gaat niet goed met mij. Ik ben voortdurend kwaad, nog kwader dan vóór de Helende Reis. Ik denk niet dat de Helende Reis mij echt van mijn depressie afgeholpen heeft!”. Uiteindelijk stemde ze toe in een tweede sessie, als dat inderdaad echt de laatste keer zou zijn voor haar. Het werd een geweldige sessie. Deze Helende Reis ging zo mogelijk nog dieper dan de eerste. “Dankjewel voor de sessie”, zei ze opgelucht, “ik denk dat het een doorbraak is”. Een doorbraak was het zeker. Haar boosheid is ze volledig kwijt. Sinds de tweede Helende Reis straalt ze kalmte, rust en zelfvertrouwen uit. Nu, meer dan 5 jaar later, is haar depressiviteit nog altijd volledig verdwenen!

We kunnen de verschillende soorten depressiviteit onderverdelen in:

1) De unipolaire depressiviteit (‘gewone’ depressiviteit)

De meest voorkomende vorm van depressiviteit is de ‘gewone’ depressiviteit. De gewone depressiviteit wordt ook wel depressie, of ‘gewone’ depressie genoemd. Wanneer de gewone of unipolaire depressiviteit niet vanzelf over gaat, gaat deze over in de chronische depressiviteit.

2) Chronische depressiviteit

De tijdsduur bepaalt het verschil tussen de gewone en de chronische depressiviteit. Als een gewone depressie langer dan 2 jaar duurt, spreken we van chronische depressiviteit. Naast depressiviteit is er dan lusteloosheid, verstoorde slaap en chronische vermoeidheid.

3) Winterdepressiviteit

Winterdepressiviteit wordt ook wel ‘winterblues’ genoemd. Eigenlijk is de naam winterdepressiviteit misleidend, omdat deze vorm van depressiviteit ook in de herfst en het vroege voorjaar optreedt. Deze vorm van depressiviteit verbetert veelal door zonlicht.

4) Manische depressiviteit

De symptomen van manische depressiviteit variëren van neerslachtigheid, somberheid en depressiviteit tot manische depressiviteit. Vanwege de tweeledigheid wordt deze vorm van depressiviteit ook wel bipolaire depressiviteit genoemd.

5) Postnatale depressiviteit

Postnatale depressiviteit begint enkele weken tot maanden na de bevalling. Naast depressiviteit kunnen er ook gevaarlijke woedeaanvallen optreden.

Depressiviteit als ‘cover up'

Het werken met de Helende Reis heeft mij geleerd dat depressiviteit, somberheid en neerslachtigheid dieperliggende emoties verbergen, zoals woede, machteloosheid en verdriet. In de Helende Reis nemen deze emoties uiteindelijk de overhand. De somberheid, neerslachtigheid of depressiviteit gaan dan over in bijvoorbeeld onderdrukte boosheid. Het uiten van die boosheid lucht enorm op, en doet de depressiviteit in veel gevallen verdwijnen.

Depressiviteit en creativiteit

Somberheid en depressiviteit vindt men vaak, maar zeker niet uitsluitend, bij artistieke en sensitieve personen. Door hun openheid en ontvankelijkheid hebben ze geregeld stemmingswisselingen, van somberheid en neerslachtigheid via zware depressiviteit tot en met manische buien.


Diagnose van depressiviteit

Er bestaan verschillende goede zelfhulptests om depressiviteit vast te stellen. In de psychiatrie moet een klinische depressie voldoen aan de DSM-IV criteria. Bij klinische depressiviteit moeten een of twee van de volgende kenmerken aanwezig zijn:

• Verlies van levenslust en belangstelling

• Gedeprimeerde, sombere stemming


Eén kenmerk volstaat als het samengaat met minstens vier van de hiernavolgende symptomen:

• Angst of overweldigend verdriet, of het onvermogen om emoties te voelen

• Verminderde belangstelling voor plezierige activiteiten zoals seks, sport en spel.

• Veranderde eetlust, duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies

• Slaapstoornissen

• Opvallende traagheid of juist rusteloosheid

• Lichamelijke en geestelijke moeheid (zie CVS)

• Schuldgevoelens, machteloosheid, somberheid en anticipatie

• Verminderd zelfrespect

• Concentratiestoornissen of besluiteloosheid

• Piekeren en anticiperen over zelfmoord


Differentiaal Diagnose en ontstaansfactoren:

• Erfelijkheid

• Ziekten zoals schildklierstoornissen

• Overmatig medicijngebruik (bijwerkingen)

• Stress en traumatische ervaringen

• Endogene depressiviteit


Endogene depressiviteit

In de reguliere, orthodoxe psychiatrie heerst nog altijd het begrip ‘endogene depressiviteit’. Het begrip endogene depressiviteit is grotendeels achterhaald. Het is onbewezen, en gaat uit van depressiviteit zonder aanwijsbare oorzaak. Er zou sprake zijn van een gebrekkige serotonineproductie, zonder oorzaken van buitenaf. De bijbehorende depressiviteit zou een fysieke oorzaak hebben. In werkelijkheid spelen er bij depressiviteit zowel interne als externe factoren mee. De klassieke patiënt met endogene depressiviteit heeft een vertraagd functioneren van lichaam en geest. De patiënt verliest ieder contact met de buitenwereld en is zich niet bewust van zijn eigen disfunctioneren. Mogelijk is mede daarom het begrip endogene depressiviteit geïntroduceerd.


Depressiviteit en het immuunsysteem

Zoals al eerder aangegeven is depressiviteit niet zozeer een ziektebeeld als wel een symptoom (of één van de symptomen) van onderdrukte of weggestopte emoties en gevoelens. Depressieve mensen hebben doorgaans de neiging om zich in te houden. Voor hun depressiviteit zou het beter zijn om hun haat, woede of boosheid te uiten. Liefst op een ‘veilige’ manier, zonder mensen te kwetsen. Interessant is een Amerikaans onderzoek onder 184 kinderen van 4 tot 20 jaar, met psychiatrische problemen. Kinderen met naar binnen gerichte problemen, zoals angsten, somberheid en depressiviteit, bleken twee keer zo vaak allergisch te zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het immunsysteem bij depressiviteit en somberheid minder effectief of overgevoelig functioneert.


Depressiviteit en de Helende Reis

Als het waar is dat depressiviteit onderliggende emoties zoals boosheid, woede, teleurstelling of verdriet maskeert, dan is de Helende Reis mijns inziens de meest aangewezen therapie bij depressiviteit. In de Helende Reis staan depressieve of sombere gevoelens centraal in plaats van sombere of depressieve gedachten. Wel zijn negatieve gedachten daarvan meestal het directe gevolg. Verdrongen, problematische en/of onbereikbare emoties kunnen worden gevoeld, geuit en opgelost met behulp van het prachtige systeem van Brandon Bays, de Helende Reis! Bij ernstige, chronische depresssiviteit zijn er meestal meerdere sessies nodig.

Bel gerust vrijblijvend voor meer informatie: 0522-261 285.