Overwin Angst, Depressie En Burn Out

                                                                           Leer hoe je ZORGELOOS kunt leven!

Chronisch Vermoeidheidssyndroom 

De meeste mensen zijn wel eens chronisch, dat wil zeggen gedurende enkele dagen of weken, vermoeid. Toch lijden zij daarmee nog niet aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Wanneer een chronische vermoeidheid langer dan 6 maanden aanhoudt, kan er sprake zijn van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Of er inderdaad sprake is van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom, is afhankelijk van een combinatie van symptomen, die aanwezig moeten zijn. Onder het Chronisch Vermoeidheidssyndroom gaan vaak verdrongen emoties schuil, zoals chronische angst, boosheid en stil verdriet. Met De Helende Reis kunnen we die verdrongen of onderdrukte emoties opruimen.

Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

• Een onverklaarbare vermoeidheid die langer duurt dan 6 maanden

• Slaapstoornissen

• Verhoging van de lichaamstemperatuur (37,5-38,6)

• Keelpijn

• Opgezwollen lymfeklieren

• Spierpijn

• Spierzwakte

• Chronische hoofdpijn

• Gewrichtspijn

• Tenminste één neuropsychologische stoornis

• Meerdere namen voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom


Meerdere namen voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Er bestaan veel misverstanden over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Dat komt omdat het Chronisch Vermoeidheidssyndroom meerdere oorzaken heeft, en geen eenduidig ziektebeeld. Andere namen voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom zijn:

• Myalgische Encephalomyelitis (ME), geïntroduceerd in 1956

• Chronic Fatique and Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS)

• Chronic Fatique Syndrome (CFS), ofwel Chronisch Vermoeidheidssyndroom


ME gaat ervan uit dat er bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom ontstekingen van spieren, hersenen en ruggenmerg zijn. Het is echter nooit bewezen dat het Chronisch Vermoeidheidssyndroom altijd door dergelijke ontstekingen veroorzaakt wordt. CFIDS veronderstelt dat het Chronisch Vermoeidheidssyndroom door een verstoord immuunsysteem ontstaat. Het Epstein-Bar-virus zou bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom een rol spelen.

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

De benaming CFS of CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) verdient de voorkeur. Zonder een dieper inzicht in de achtergronden, c.q. in de pathogene oorzaken, blijft CFS, CVS of Chronisch Vermoeidheidssyndroom voorlopig de veiligste en meest correcte benaming.


Reguliere behandeling van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Als de theorie over het Epstein-Bar-virus klopt, zouden antivirale medicijnen kunnen helpen bij de genezing van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Bewezen is dat echter niet. Sommige mensen met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom zouden baat hebben bij antidepressiva (zie depressiviteit). Natuurlijk genezen die niet het Chronisch Vermoeidheidssyndroom, maar onderdrukken ze de depressiviteit die het Chronisch Vermoeidheidssyndroom veroorzaakt zou hebben. We mogen hierbij dus niet spreken van een genezing. Antidepressiva zijn daarentegen soms wél geschikt om in bepaalde gevallen de symptomen van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom te bestrijden.


Chronisch Vermoeidheidssyndroom en de Helende Reis

Bij de cliënten met CVS die ik totnogtoe in mijn praktijk heb mogen behandelen, was onderdrukte of ingehouden kwaadheid de meest voorkomende emotionele blokkade. Of dat voor alle mensen met CVS geldt is natuurlijk nog maar de vraag. Het spreekt vanzelf, dat er MEERDERE oorzaken aan CVS ten grondslag kunnen liggen, zoals medicinale of pathogene verstoringen. Echter, bij de cliënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom, die ik in mijn praktijk mocht behandelen, was het weer contact maken met en uiten van deze boosheid, het begin van een blijvende verbetering of genezing. Deze boosheid kon gericht zijn op de persoon met het Chronisch


Vermoeidheidssyndroom zelf, of op anderen (vaak – maar niet altijd – was dat de vader of moeder).

Na het uiten van deze boosheid (of – dat spreekt vanzelf – een andere emotie, zoals verdriet), vindt er altijd een ingrijpend en ontroerend vergevingsproces plaats. Het heilzame effect van een Helende Reis in mijn praktijk is wonderbaarlijk! In die gevallen, dat CVS veroorzaakt wordt door onderdukte of ontkende, negatieve emoties, zal een Helende Reis in mijn praktijk een diepgaand effect hebben. Voor een blijvende verbetering of genezing zijn meestal meerdere Helende Reizen nodig.

Bel gerust vrijblijvend voor meer informatie: 0522-261 285.